Zālienu laistīšana

Galvenie darbības principi

Zālienu automātikās laistīšanas sistēmas balstītas uz speciālu sprinkleru tīklu izveidi, kur ūdens padeves režīmu laistītājam (smidzinātājam) regulē vadības bloks.


Pielietojums

 • Ģimenes mājām
 • sabiedriskām būvēm
 • daiļdārziem
 • parku zālieniem
 • sporta laukumiem

Priekšrocības

 • vadības bloks pastāvīgi nodrošina jūsu izvēlētu laistīšanas režīmu bez jūsu klātbūtnes
 • cauruļvadu sistēma atrodas zem zemes, tādēļ vizuāli neietekmē ainavu un netraucē zāles pļaušanu (virs zemes tikai laistītāji)
 • tiek aplaistīta tikai nepieciešamā teritorija, neskarot ēkas, celiņus utml.
 • spēcīgu nokrišņu laikā lietus sensors sistēmu atslēdz un, kad nepieciešams, atkal ieslēdz
 • nokrišņu laikā lietus sensors sistēmu atslēdz un, kad nepieciešams, atkal ieslēdz

Laistītāju (smidzinātāju) veidi

 • apjomīgām platībām -  turbīntipa laistītāji (laistīšanas rādiuss 6-16 m; nepieciešamais ūdens spiediens 2-4 bāri; ūdens plūsmas ātrums 2-37 l/min.; laistītāji konkrēto teritoriju apūdeņo rotējot ap savu asi)
 • Vidēji lieliem laukumiem izmanto turbīnas tipa
 • maziem laukumiem – statiskie laistītāji
  (laistīšanas rādiuss 1- 5 m; nepieciešamais ūdens spiediens 1.5 -3 bāri; ūdens
  plūsmas ātrums 0.6-16 l/min.

Sistēmas galvenās sastāvdaļas:

 • ar atbilstošas ražības sūkni apgādāta ūdens  ņemšanas vieta- PE caurules un savienojumi
 • maģistrālei un laistīšanas līnijām
 • vietas, kurās izvietoti ūdens sadales mezgli
 • sistēmas lielumam atbilstošs vadības bloks
 • elektromagnētiskie ventīļi
 • turbīnas tipa laistītāji
 • statiskā laistītāji- tālvadības pults
 • lietus sensors
 • elektroventiļu kontrolieris